Lá Seven of Cups – Deviant Moon Tarot

Seven of Cups

Cups 7

Bảy chiếc cốc được người họa sĩ sắp xếp trong xưởng vẽ của mình, và cố gắng vẽ chúng trên tấm vải ký họa. Người họa sĩ làm việc dựa vào suy nghĩ trong tiềm thức hơn là hình ảnh thực tế, và vẽ ra bằng trí tưởng tượng cùng kỹ năng thượng thừa.

Nghĩa xuôi: Trí tưởng tượng. Mơ màng. Suy nghĩ ảo vọng.

Nghĩa ngược: Mục tiêu thực tế. Tìm kiếm sự thật ẩn giấu. Tin vào những gì thấy được.

Sách Deviant Moon Tarot – Patrick Valenza

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Deviant Moon Tarot

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply