Lá King of Cups – Deviant Moon Tarot

King of Cups

Cups King

Vị vua anh minh đứng hiên ngang trên một cồn cát. Vương quốc bên bờ biển của ông trở nên thịnh vượng nhờ vào tài lãnh đạo sáng suốt và sự sáng tạo của ông. Một con tàu thương mại căng buồm phía chân trời trong khi một ngôi sao tinh thần soi sáng cho mặt đất đối diện bên dưới.

Nghĩa xuôi: Nghệ thuật. Tài lãnh đạo sáng tạo. Suy nghĩ tự do. Doanh nhân.

Nghĩa ngược: Khó làm hài lòng. Thiếu sáng tạo. Bản chất vô lương.

Sách Deviant Moon Tarot – Patrick Valenza

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Deviant Moon Tarot

Related Posts

Leave a Reply