Nine of Wands

Lá Nine of Wands - Cat's Eye Tarot

Từ khóa: Phòng vệ, kiên nhẫn, chịu đựng.

Một nàng mèo tròn trịa đang đứng trên sàn gỗ phía sau nhà mình. Một chú mèo bù xù nhà hàng xóm đang ngồi trên hàng rào. Không con mèo nào sẵn sàng nhường chỗ. Việc đàm phán các quyền về lãnh thổ nhằm mục đích chia sẻ không gian mà không xung đột là một vấn đề quan trọng với loài mèo cũng như với loài người vậy. Đây là một tình huống cần được giải quyết.

Trong một trải bài: Lá Nine of Wands nói về sự hiện diện của năng lượng tiêu cực. Bạn cần chuẩn bị tinh thần cho thử thách mới, và trạng thái phòng thủ có thể là một sai lầm. Sự tôn trọng từ đôi bên và sự linh hoạt nhiều khả năng sẽ dẫn đến sự chung sống hòa bình.

Sách Cat’s Eye Tarot – Debra Givin

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Cat’s Eye Tarot

LEAVE A REPLY