Lá The Guardians – Druid Plant Oracle

Lá The Guardians – Druid Plant Oracle

The Guardians / Hội Hộ Mệnh Elder / Cơm Cháy – Ruis – Sambucus nigra Hawthorn / Sơn Tra –…
Lá Yarrow – Druid Plant Oracle

Lá Yarrow – Druid Plant Oracle

Yarrow / Dương Kỳ Thảo Lus chosgadh na fola Achillea millefolium Xuôi. Trung thành – Nam tính – Rắn rỏi…
Lá Heather – Druid Plant Oracle

Lá Heather – Druid Plant Oracle

Heather / Thạch Nam Fraoch Calluna vulgaris Xuôi: May mắn – Ăn mừng – Cộng đồng Ngược: Làm xa lánh…
Lá Fir Club Moss – Druid Plant Oracle

Lá Fir Club Moss – Druid Plant Oracle

Fir Club Moss / Thạch Sam Phương Bắc Garbhag an t-shèibhe Huperzia selago Xuôi: Khởi điểm – Bắt đầu –…
Lá Lady's Mantle – Druid Plant Oracle

Lá Lady's Mantle – Druid Plant Oracle

Lady’s Mantle / Áo Choàng Quý Bà Copan an driùchd Alchemilla vulgaris Xuôi: Tính nữ – Chi tiết – Diệu…
Lá The Restorers – Druid Plant Oracle

Lá The Restorers – Druid Plant Oracle

The Restorers / Hội Phục Hồi Roseroot / Rễ Vàng – Lus na Laoch – Rhodiola rosea St John’s Wort…
Lá Bentony – Druid Plant Oracle

Lá Bentony – Druid Plant Oracle

Bentony / Hoắc Hương Lus bheathag Stachys sp. Xuôi: Xoa dịu bất đồng – Xóa tan tiêu cực – Sự…
Lá Garlic – Druid Plant Oracle

Lá Garlic – Druid Plant Oracle

Garlic / Tỏi Cneamh Allium sp. Xuôi. Thanh khiết – Hương vị – Ngoại lai Ngược. Bảo vệ – Dễ…
Lá Mugwort – Druid Plant Oracle

Lá Mugwort – Druid Plant Oracle

Mugwort / Ngải Cứu Liath-lus Artemisia vulgaris Xuôi: Tiên tri – Nhìn thấu – Bảo vệ Ngược: Bối rối –…
Lá Flax – Druid Plant Oracle

Lá Flax – Druid Plant Oracle

Flax / Lanh Lìon nam bean sìth Linum usitatissimum Xuôi: Êm dịu – Kết nối – May mặc Ngược: Khó…
Lá Burdock – Druid Plant Oracle

Lá Burdock – Druid Plant Oracle

Burdock / Ngưu Bảng Seircean suirich Arctium sp. Xuôi: Mùa vụ – Thanh khiết – Đeo bám Ngược: Bơ vơ…
Lá Plantain – Druid Plant Oracle

Lá Plantain – Druid Plant Oracle

Plantain / Mã Đề Slan-lus Plantago sp. Xuôi: Quả quyết – Bình tĩnh – Khả năng phục hồi Ngược: Chữa…
Lá Celtic Bean – Druid Plant Oracle

Lá Celtic Bean – Druid Plant Oracle

Celtic Bean / Đậu Răng Ngựa Pònair Vicia faba celtica Xuôi: Sinh sản – Tái sinh – Nuôi dưỡng Ngược:…
Lá Nettle – Druid Plant Oracle

Lá Nettle – Druid Plant Oracle

Nettle / Tầm Ma Feanntag Urtica sp. Xuôi: Kích động – Món quà ẩn giấu – Biến chuyển Ngược: Sợ…
Lá Cuckoo Pint – Druid Plant Oracle

Lá Cuckoo Pint – Druid Plant Oracle

Cuckoo Pint / Chân Bê Cluas chaoin Arum maculatum Xuôi: Liên hiệp – Sáng tạo – Hài hòa Ngược: Bất…
Lá Poppy – Druid Plant Oracle

Lá Poppy – Druid Plant Oracle

Poppy / Anh Túc Meilbheag Papaver sp. Xuôi: Hoàn trả  – Tình mẫu tử – Hồi tưởng Ngược: Uể oải…
Lá Mint – Druid Plant Oracle

Lá Mint – Druid Plant Oracle

Mint / Bạc Hà Meannt Mentha sp. Xuôi: Rõ ràng – Tập trung – Đổi mới Ngược: Nhầm lẫn –…
Lá Ivy – Druid Plant Oracle

Lá Ivy – Druid Plant Oracle

Ivy / Thường Xuân Eidheann Hedera helix Xuôi: Tiên đoán – Kết nối – Chết và tái sinh Ngược: Mâu…