Monday, August 8, 2022
Druid Plant Oracle

Druid Plant Oracle

  Lá The Restorers – Druid Plant Oracle

  The Restorers / Hội Phục Hồi Roseroot / Rễ Vàng – Lus na Laoch – Rhodiola rosea St John’s Wort / Ban Âu – Eala bhuidhe...

  Lá The Guardians – Druid Plant Oracle

  The Guardians / Hội Hộ Mệnh Elder / Cơm Cháy – Ruis – Sambucus nigra Hawthorn / Sơn Tra – Huath – Crataegus oxyacantha Birch / Bu-lô...

  Lá The Banes – Druid Plant Oracle

  The Banes / Hội Tai Ương Wolfsbane / Phụ Tử - Fuath mhadhaidh – Aconitum napellus Henbane / Phỉ Ốc Tư Đen – Gafann – Hyoscyamus...

  Lá Yarrow – Druid Plant Oracle

  Yarrow / Dương Kỳ Thảo Lus chosgadh na fola Achillea millefolium Xuôi. Trung thành – Nam tính – Rắn rỏi Ngược. Bói toán – Không chắc chắn –...

  Lá Woad – Druid Plant Oracle

  Woad / Tùng Lam Guirmean Isatis tinctoria Xuôi. Tự do – Bardistry – Trạng thái chiến binh Ngược. Giới hạn – Chướng ngại vật – Vết thương Tùng lam...

  Lá Wheat – Druid Plant Oracle

  Wheat / Lúa Mì Cruithneachd Triticum sp. Xuôi. Thu hoạch – Sinh trưởng – Trù phú Ngược. Không ngơi nghỉ - Rễ kiếm tìm – Ngao du Lúa mì...

  Lá Vervain – Druid Plant Oracle

  Vervain / Cỏ Roi Ngựa Trombhad Verbena officinalis Xuôi. Giảng hòa - Awen - Phép thuật Ngược. Xung đột - Chướng ngại - Tìm kiếm tình yêu Cỏ roi...

  Lá Puffbal – Druid Plant Oracle

  Puffbal / Nấm trứng Balgann losgainn Lycoperdon sp. Xuôi. Bí ẩn - Giảm nhẹ nỗi đau - Kết nối nội tâm Ngược. Ảo tưởng - Ra vẻ -...

  Lá Primrose – Druid Plant Oracle

  Primrose / Anh Thảo Sobhrag Primula vulgaris Nghĩa xuôi: Tình yêu – Sức sáng tạo – Tái sinh Nghĩa ngược: Ảo tưởng tình yêu – Tìm kiếm vẹn...

  Lá Poppy – Druid Plant Oracle

  Poppy / Anh Túc Meilbheag Papaver sp. Xuôi: Hoàn trả  - Tình mẫu tử - Hồi tưởng Ngược: Uể oải – Làm nhục – Lãnh đạm Anh túc đỏ,...

  Rao Vặt Tổng Hợp