X. The Wheel of Fortune

Ý nghĩa lá X. The Wheel of Fortune trong bộ Book of Shadows Tarot - So Below

Lá bài Wheel biết rằng cô liên tục chuyển động. Biểu cảm bên ngoài về trải nghiệm của cô luôn thay đổi. Ở trung tâm, trong sâu thẳm trái tim, cô tìm được sự yên ổn đủ để không buồn chán hay hoảng hốt trước những thay đổi tất yếu trong cuộc đời.

Nghĩa xuôi: Những thay đổi tất yếu trong cuộc đời.

Nghĩa ngược: Sự trì trệ.

Bộ bài Book of Shadows Tarot – So Below (Barbara Moore, Sabrina Ariganello)

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Book of Shadows Tarot – So Below

LEAVE A REPLY