Những Điều Cần Biết Về CPM1A-40CDR-A-V1

 • Phương pháp điều khiển: Phương pháp chương trình được lưu.
 • Phương pháp điều khiển I/O: Phương pháp kết hợp quét theo chu kỳ và quá trình làm tươi lại tức thì.
 • Ngôn ngữ lập trình: Biểu đồ hình thang
 • Từ lệnh: 1 bước / lệnh, 1 tới 5 Word / lệnh.
 • Dung lượng chương trình: 2.048 word
 • Các đầu I/O tối đa: 40 đầu (24 đầu vào/ 16 đầu ra)
 • Với module I/O mở rộng: 100 đầu (60 đầu vào/40 đầu ra)
 • Timer / Counter: 128: TIM/CNT 000 tới 127, 100-ms timer: TIM 000 tới TIM 127, 10-ms timer: TIM 000 tới TIM 127
 • Bộ đếm giảm dần, bộ đếm ngược
 • Bộ nhớ số liệu: Đọc / ghi 1.024 word (DM 0000 tới DM 1023) , Chỉ đọc 512 chữ (DM 6144 tới DM 6655)
 • Bảo vệ bộ nhớ: Duy trì nội dung các vùng HR, AR, counter và bộ nhớ số liệu
 • Backup bộ nhớ:
 • Bộ nhớ flash: chương trình của người sử dụng, bộ nhớ số liệu (chỉ đọc) (lưu không cần pin)
 • Dung lượng cao: bộ nhớ số liệu (đọc/ghi), bit giữ, bit bộ nhớ phụ, counter (lưu 20 ngày ở nhiệt độ môi trường 25oC)
 • Chức năng tự chẩn đoán: Lỗi CPU (watchdog timer), lỗi bộ nhớ, lỗi bus I/O
 • Kiểm tra chương trình: Các lỗi lập trình thiếu lệnh END (được kiểm tra liên tục trong suốt quá trình hoạt động)
 • Đầu ra xung 1 đầu : 2 kHz
 • Counter tốc độ cao: 1 đầu: 1 pha ở 5 kHz hoặc 2 pha ở 2,5 kHZ (phương pháp đếm tuyến tính) Chế độ tăng dần: 0 tới 65535 (16 bít) , Chế độ giảm dần: ±32767 tới 32767 (16 bít)
 • Đầu vào đáp ứng nhanh: Cùng với đầu vào ngắt bên ngoài (độ rộng xung tối thiểu là 0,2 ms)
 • Hằng số thời gian đầu vào: Có thể được đặt ở 1 ms, 2 ms, 4 ms, 8 ms, 16 ms, 32 ms, 64 ms, hoặc 128 ms.
 • Các thiết lập tương tự: 2 đầu : (0 tới 200)
 • Những Điều Cần Biết Về CPM1A-40CDR-A-V1 1
 • Nguồn: https://hoangphong.vn/cpm1a-40cdr-a-v1-2/
 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply