Four of Swords

Ý nghĩa lá 4 of Swords trong bộ Book of Shadows Tarot - So Below

Lúc nào cũng có việc để làm. Mọi việc sẽ luôn cần được chú trọng. Các vấn đề mãi mãi cần có giải pháp. Thật may là người phụ nữ này đã học được rằng đôi khi những ý tưởng hay nhất lại đến khi cô đang nghỉ ngơi. Thư giãn tâm hồn cho phép cô kết nối với Thần Thánh, tận hưởng khoảnh khắc tĩnh lặng, và sẵn sàng cho nguồn cảm hứng.

Nghĩa xuôi: Thời gian nghỉ ngơi sau những rắc rối.

Nghĩa ngược: Bỏ qua nhu cầu nghỉ ngơi hoặc tĩnh tâm.

Bộ bài Book of Shadows Tarot – So Below (Barbara Moore, Sabrina Ariganello)

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Book of Shadows Tarot – So Below

LEAVE A REPLY