Page of Cups

Nữ thần biển

Lá Page of Cups - Fantastical Creatures Tarot

Những nữ thần biển xinh đẹp là năm mươi cháu gái của thần biển già Pontus và Gaea, mẹ Trái Đất. Dù liên quan đến nàng tiên cá, song những nữ thần không có vảy hoặc đuôi cá. Không giống người cá, nữ thần của biển Mediterranean có cảm xúc và tình cảm giống với con người. Họ rất thích nô đùa trên đại dương cùng Poseidon và các người cá, và cũng cưỡi cá heo bên cạnh những con tàu Hy Lạp.

Nghĩa chính: Bạn nên xem xét cẩn thận những mối liên hệ cảm xúc. Đây có thể có nghĩa là một thông điệp tình yêu, sự đính ước, hoặc đám cưới. Bạn đã quyết định chấp nhận rủi ro cảm xúc, nhưng không có đảm bảo hành động sẽ trở nên ra sao.

Mục đích: Dùng để kiểm soát cảm xúc của bạn, hoặc để quyết định lựa chọn có đáng để chấp nhận rủi ro hay không.

Bộ Bài Fantastical Creatures Tarot – Lisa Hunt & D. J. Conway

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Fantastical Creatures Tarot

LEAVE A REPLY