Lá Two of Wands – Golden Tarot

Two of Wands

Lá Two of Wands - Golden Tarot

Người lái buôn nhìn ra từ thành lũy lâu đài xuống thành phố và khung cảnh bên dưới. Ông ta cầm một cây gậy trên tay mình và tay còn lại đặt trên bức tường đằng sau ông. Ông ta cũng cầm một quả địa cầu với ba lục địa đã được đánh dấu – Châu Á, châu Âu, và châu Phi.

Ý nghĩa: Vận may bất chợt. Những điều tốt đẹp sẽ đến với những ai xứng đáng. Trí tuệ và tầm nhìn. Lá bài cũng mang ẩn ý về sự hài lòng và khao khát – người đàn ông nhìn qua nơi ông ta thống trị, nhưng vẫn luôn lưu giữ những giấc mơ chưa hoàn thiện.

Nghĩa ngược: Đây là lúc để lo lắng, nhưng cũng đừng tuyệt vọng khi có một biến động lớn xảy đến.

Nhiều lá Two trong trải bài: Ba lá Two có nghĩa là việc điểm lại, tái cơ cấu, và tái tổ chức là rất cần thiết. Bốn lá Two hàm chỉ đến những cuộc đối thoại, thảo luận và tham vấn.

Sách Golden Tarot – Kat Black

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Golden Tarot

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply