Lá Three of Wands – Golden Tarot

Three of Wands

Lá Three of Wands - Golden Tarot

Vị thương gia nhìn từ mũi đất ra bến cảng khi một trong những con tàu của ông cập bến. Ông cầm một cây gậy và hai cây còn lại dựng đứng bên cạnh ông.

Ý nghĩa: Chờ đợi và đúng lúc. Sự thận trọng và tận tâm sẽ được đền đáp. Tinh thần kinh doanh tốt sẽ mang đến may mắn. Nghĩa có sự liên quan đến những con tàu, biển cả, và những cuộc hành trình.

Nghĩa ngược: Nỗi thất vọng, mưu đồ, và người khác âm mưu chống lại bạn.

Nhiều lá Three trong trải bài: Ba lá Three có nghĩa là dối trá và lọc lừa. Bốn lá Three hàm chỉ đến cách giải quyết sẽ sớm được đưa ra đối với vấn đề đang được hỏi, hoặc quyết định ít nhất sẽ được đưa ra theo cách mà người hỏi có thể phát triển được.

Sách Golden Tarot – Kat Black

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Golden Tarot

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply