Lá Mother of Pentacles – Wild Unknown Tarot

Mother of Pentacles

Gia đình, yêu thương, kiên nhẫn

Wild Unknown Pentacles 13

Mother of Pentacles rất nổi trội trong gia đình. Bà biết chính xác phải làm gì trong khi nuôi nấng một gia đình và các công việc của cuộc sống thường ngày. Sự tồn tại của bà luôn hiện diện tiềm tàng để bao quanh tất cả các con và toàn bộ gia đình bà, điều này đã để lại cho bà sự nghèo túng và đeo bám. Đây là nguyên nhân lớn nhất gây ra sự bất ổn ở bà. Bà có khả năng của một người thầy thuốc, và rất gắn bó với tự nhiên. 

Sách Wild Unknown Tarot – Kim Krans

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Wild Unknown Tarot

Related Posts

Leave a Reply