Lá Ace of Swords – Book of Shadows Tarot (So Below)

Ace of Swords

Ý nghĩa lá Ace of Swords trong bộ Book of Shadows Tarot - So Below

Một con dao lễ có thể, ở mức độ tâm linh, cắt bỏ năng lượng dư thừa và không cần thiết. Khi mọi thứ đều vô nghĩa – hoặc không phải là sự thật của tình huống – thì phải loại bỏ, rồi chân lý của vấn đề sẽ được tiết lộ.

Nghĩa xuôi: Một sự tiếp cận mới mẻ hoặc giải pháp mới cho vấn đề.

Nghĩa ngược: Một ý tưởng hoặc giải pháp sẽ không mang đến kết quả. Bạn không có tất cả các dữ kiện.

Bộ bài Book of Shadows Tarot – So Below (Barbara Moore, Sabrina Ariganello)

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Book of Shadows Tarot – So Below

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply