Eight of Swords

Ý nghĩa lá 8 of Swords trong bộ Book of Shadows Tarot - So Below

Người phụ nữ này đang ở trong trạng thái phức tạp. Cô đã thu thập được mọi dữ kiện, hoặc có thể do cô nghĩ thế. Cô đã đặt ra giả thiết và những kế hoạch phức tạp, nhưng có vẻ chúng không đi đến đâu, hoặc thậm chí tệ hơn, chúng khiến tình huống xấu trở nên bất khả thi hơn.

Nghĩa xuôi: Không biết làm cách nào để giải quyết vấn đề hay xoa dịu tình hình tiêu cực.

Nghĩa ngược: Mọi nỗ lực đều khiến mọi việc tồi tệ hơn.

Bộ bài Book of Shadows Tarot – So Below (Barbara Moore, Sabrina Ariganello)

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Book of Shadows Tarot – So Below

LEAVE A REPLY