Three of Swords

Ý nghĩa lá 3 of Swords trong bộ Book of Shadows Tarot - So Below

Đôi khi giao tiếp lại dễ hiểu đến đau đớn. Không thể giả vờ sự thật là điều gì ngoài chính nó. Sự thật gây tổn thương. Sự thật làm đau đớn. Còn bạn thì không phải giả vờ rằng nó không phải như vậy.

Nghĩa xuôi: Buồn phiền do sự hiểu biết.

Nghĩa ngược: Để cảm xúc làm cho tình hình tệ hơn thực tế.

Bộ bài Book of Shadows Tarot – So Below (Barbara Moore, Sabrina Ariganello)

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Book of Shadows Tarot – So Below

LEAVE A REPLY