4 of Wands

Ý nghĩa lá 4 of Wands trong bộ Book of Shadows Tarot - So Below

Người phụ nữ này đã lên kế hoạch cho lễ hội này trong thời gian khá lâu. Nhiều người hợp tác cùng nhau vì một mục đích chung thường là lý do cho lễ kỷ niệm, đặc biệt khi sự kiện đó diễn ra suôn sẻ, có vẻ như sự kiện này cũng vậy.

Nghĩa xuôi: Ăn mừng đạt được mục tiêu hoặc một sự kiện vui vẻ khác.

Nghĩa ngược: Toàn làm việc và không vui chơi.

Bộ bài Book of Shadows Tarot – So Below (Barbara Moore, Sabrina Ariganello)

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Book of Shadows Tarot – So Below

LEAVE A REPLY