10 of Wands

Ý nghĩa lá 10 of Wands trong bộ bài Egyptian Tarot

Djèd lộn ngược

Vương miện của Orisis, bị lộn ngược bên dưới djèd, xương sống của chúa, là biểu tượng của việc mất đi sức mạnh bắt nguồn từ việc bị đánh bại dưới tay của Seth.

Nghĩa xuôi: Chiến thắng không chắc chắn, thành công hão huyền hoặc tạm thời. Áp bức, quá mệt mỏi.

Nghĩa ngược: Bất ổn, mâu thuẫn, khó khăn, mưu đồ.

Bộ Bài Egyptian Tarot  – Silvana Alaisa

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Egyptian Tarot

LEAVE A REPLY