2 of Wands

Ý nghĩa lá 2 of Wands trong bộ bài Egyptian Tarot

Mắt của Ra

Udjat, biểu tượng của sức mạnh mơ hồ của Mặt Trời có thể tạo ra sự sống trần gian, nhưng cũng có thể đốt cháy nó.

Nghĩa xuôi: Giúp đỡ trong sự phát triển của những cam kết vật chất. Viễn cảnh tốt của thành công.

Nghĩa ngược: Những nỗi lo chính đáng, nghịch cảnh bất ngờ. Bất ổn.

Bộ Bài Egyptian Tarot  – Silvana Alaisa

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Egyptian Tarot

LEAVE A REPLY