Lá Eight of Coins – Golden Tarot

Eight of Coins

Lá Eight of Coins - Golden Tarot

Người thợ thủ công ngồi trên băng ghế dài đang làm việc với các loại dụng cụ làm gỗ. Lâu đài có thể được nhìn thấy qua cửa sổ, và con chim gõ kiến đậu trên ghế của anh ta.

Ý nghĩa: Học hỏi được những kĩ năng mới và áp dụng thành công. Sức sáng tạo được vận dụng để vượt qua những giai đoạn khó khăn tài chính. Thực hiện từng chút một bằng cách học hỏi các kiến thức và kĩ năng mới. Học nghề và làm việc chăm chỉ sẽ dẫn đến tương lai tốt đẹp hơn.

Nghĩa ngược: Dùng những lựa chọn dễ dàng sẽ không giải quyết được vấn đề. Thiếu kiên nhẫn và xao lãng sẽ ngăn cản việc đạt được mục tiêu.

Nhiều lá Eight trong trải bài: Ba lá Eight nghĩa là hoạt động và có thể là dịch chuyển. Bốn lá Eight hàm chỉ những tin tức quan trọng sẽ xuất hiện sớm, hoặc mọi thông tin của các tình huống đang diễn ra sẽ được tìm ra sớm.

Sách Golden Tarot – Kat Black

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Golden Tarot

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply