Knight of Wands

Ý nghĩa lá Knight of Wands trong bộ bài Egyptian Tarot

Người du hành

Chàng hiệp sĩ quý tộc cưỡi con chiến mã của mình, mang theo ngọn cờ sức mạnh.

Nghĩa xuôi: Một người đàn ông đến hoặc đi xa. Cuộc khởi hành bất ngờ. Công du.

Nghĩa ngược: Phá vỡ, chia tách, bất hòa. Chuyến bay, tha hương.

Bộ Bài Egyptian Tarot  – Silvana Alaisa

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Egyptian Tarot

LEAVE A REPLY