8 of Wands

Ý nghĩa lá 8 of Wands trong bộ bài Egyptian Tarot

Chồi cây papyrus

Biểu tượng của tuổi trẻ tuyệt vời, nụ hoa đại diện cho cho những tiềm năng vẫn chưa được thể hiện của Horus, được tạo ra bởi Isis trong vườn hoa papyrus.

Nghĩa xuôi: Sức ép sáng tạo, hoạt động chăm chỉ, vận động. Thạm vọng thái quá, giả định.

Nghĩa ngược: Những suy nghĩ thứ hai, tranh chấp, tự phân tích. Mâu thuẫn nội tại.

Bộ Bài Egyptian Tarot  – Silvana Alaisa

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Egyptian Tarot

LEAVE A REPLY