4 of Swords

Ý nghĩa lá 4 of Swords trong bộ bài Egyptian Tarot

Sự trả thù của Horus

Con mắt đẫm lệ ở  bên trên và người có địa vị ở dưới bị chia tách bởi bốn thanh kiếm đan chéo, biểu tượng cho sự báo thù được lên kế hoạch bởi Horus đối với Seth tội lỗi, kẻ giết Osiris.

Nghĩa xuôi: Cảnh giác, lo âu. Cảm giác bị cô lập, tù tội, rút lui, cô độc.

Nghĩa ngược: Cứu vớt, đề phòng thừa thãi, ý chí.

Bộ Bài Egyptian Tarot  – Silvana Alaisa

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Egyptian Tarot

LEAVE A REPLY