10 of Swords

Ý nghĩa lá 10 of Swords trong bộ bài Egyptian Tarot

Thất bại của Horus

Những thanh kiếm bắt chéo quanh con mắt của thần đại diện cho khoảnh khắc khi Seth tạm thời thành công trong việc trở nên tốt hơn Horus, bằng cách xé đi con mắt.

Nghĩa xuôi: Không thể hành động. Nỗi đau sẽ đến và đi. Tai ách, kiệt quệ.

Nghĩa ngược: Ân huệ, thu nhập nhỏ, những lợi thế ngắn hạn.

Bộ Bài Egyptian Tarot  – Silvana Alaisa

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Egyptian Tarot

LEAVE A REPLY