Lá King of Pentacles – Egyptian Tarot

Lá King of Pentacles – Egyptian Tarot

King of Pentacles Chúa tể của thế giới Đức tối cao nắm lấy những tia sáng từ mặt trời bằng…
Lá Knight of Chalices – Egyptian Tarot

Lá Knight of Chalices – Egyptian Tarot

Knight of Chalices  Sứ giả của Nephtis Kị sĩ quý tộc mang theo một chiếc quạt lông vũ lớn, biểu…
Lá IV The Emperor – Egyptian Tarot

Lá IV The Emperor – Egyptian Tarot

IV The Emperor Khối đá vuông – Nhận thức. Chữ cái Dinain (D) – Số 4. “D = 4 và…
Lá 8 of Swords – Egyptian Tarot

Lá 8 of Swords – Egyptian Tarot

8 of Swords Răng của Sobek Con cá sấu bị bao vây bởi những lưỡi kiếm, bộ răng mà với…
Lá 4 of Wands – Egyptian Tarot

Lá 4 of Wands – Egyptian Tarot

4 of Wands Vinh quang của Kephri Chúa Kephri với đôi cánh giương ra, biểu tượng của Mặt Trời mọc…
Lá 5 of Swords – Egyptian Tarot

Lá 5 of Swords – Egyptian Tarot

5 of Swords Thất bại của Osiris Năm thanh kiếm bên trên con mắt của Horus đại diện cho thất…
Lá 10 of Swords – Egyptian Tarot

Lá 10 of Swords – Egyptian Tarot

10 of Swords Thất bại của Horus Những thanh kiếm bắt chéo quanh con mắt của thần đại diện cho…
Lá 8 of Pentacles – Egyptian Tarot

Lá 8 of Pentacles – Egyptian Tarot

8 of Pentacles Cây thiêng Cây cọ, sự ủng hộ tương trưng của cung điện và đền thời, là biểu…
Lá XXI The World – Egyptian Tarot

Lá XXI The World – Egyptian Tarot

XXI – The World Vương miện của pháp sư – Tưởng thưởng Chữ cái Thoth (T) – Số 400. “Lá…
Lá 6 of Swords – Egyptian Tarot

Lá 6 of Swords – Egyptian Tarot

6 of Swords Con thuyền của người chết Cuộc hành trình của Osiris trên sông Nile ngự trên một con…
Lá II The High Priestess – Egyptian Tarot

Lá II The High Priestess – Egyptian Tarot

II The High Priestess Cánh cửa dẫn đến Nơi tôn nghiêm huyền bí – Khoa học. Chữ cái Beinthin (B)…
Lá XV The Devil – Egyptian Tarot

Lá XV The Devil – Egyptian Tarot

XV – The Devil Typhon – Chết chóc Chữ cái Xiron (X) – Số 60 “X = 60 và thể…
Lá VI The Lovers – Egyptian Tarot

Lá VI The Lovers – Egyptian Tarot

VI – The Lovers Hai con đường – Thử thách. Chữ cái Ur (U,V) – Số 6 “U, V =…
Lá XIV Temperance – Egyptian Tarot

Lá XIV Temperance – Egyptian Tarot

XIV – Temperance Vị thần của hai chiếc bình – Sáng kiến Chữ cái Nain (N) – Số 50 “N…
Lá XVIII The Moon – Egyptian Tarot

Lá XVIII The Moon – Egyptian Tarot

XVIII – The Moon Chạng vạng – Ảo tưởng Chữ cái (Ts) – Số 90 “Ts = 90 và thể…
Lá Knave of Wands – Egyptian Tarot

Lá Knave of Wands – Egyptian Tarot

Knave of Wands   Thông điệp của Horus Người giáo sĩ đang viết trên một tấm bảng; bên trên ông…
Lá 10 of Chalices – Egyptian Tarot

Lá 10 of Chalices – Egyptian Tarot

10 of Chalices Những chiếc ly của tâm hồn Thần Horus được bao quanh bởi mười chiếc ly, biểu tượng…
Lá 7 of Pentacles – Egyptian Tarot

Lá 7 of Pentacles – Egyptian Tarot

7 of Pentacles Vương miện hoàng gia Chiếc mũ đội đầu bằng lông đà điểu được bao quanh bởi bảy…