Wednesday, August 17, 2022
Egyptian Tarot

Egyptian Tarot

  Lá 0 The Fool – Egyptian Tarot

  0 - The Fool Cá sấu - Chuộc tội Chữ cái Sichen (S) - Số 300 “S = 300 và cho thấy sự trừng phạt với mọi...

  Lá I The Magician – Egyptian Tarot

  I - The Magician Ý chí. Chữ cái Athoim (A) - Số 1 “A = 1 và diễn tả, trong Thế giới Thiên Chúa, Đấng Tối Cao,...

  Lá II The High Priestess – Egyptian Tarot

  II The High Priestess Cánh cửa dẫn đến Nơi tôn nghiêm huyền bí - Khoa học. Chữ cái Beinthin (B) - Số 2 “B = 2 và...

  Lá III The Empress – Egyptian Tarot

  III The Empress Isis/Urania - Hành động Chữ cái Gomor (G) - Số 3 “G = 3 và thể hiện Quyền lực tối cao trong Thế giới...

  Lá IV The Emperor – Egyptian Tarot

  IV The Emperor Khối đá vuông - Nhận thức. Chữ cái Dinain (D) - Số 4. “D = 4 và thể hiện sự chứng ngộ vĩnh viễn...

  Lá V The Hierophant – Egyptian Tarot

  V - The Hierophant  Chúa tể của Bộ ẩn chính - Nguồn cảm hứng. Chữ cái Enri (E) - Số 5 “E = 5 và thể hiện...

  Lá VI The Lovers – Egyptian Tarot

  VI - The Lovers Hai con đường - Thử thách. Chữ cái Ur (U,V) - Số 6 “U, V = 6 và thể hiện Phần Tốt và...

  Lá VII The Chariot – Egyptian Tarot

  VII - The Chariot Cỗ xe của thần Orisis - Vinh quang. Chữ cái Zain (Z) - Số 7 “Z = 7 và đại diện cho Septenarius,...

  Lá VIII Justice – Egyptian Tarot

  VIII - Justice Cán cân và thanh kiếm - Thế cân bằng Chữ cái Héletha (H) - Số 8 “H = 8 và thể hiện Công Lý...

  Lá IX The Hermit – Egyptian Tarot

  IX - The Hermit Ngọn đèn được che đậy - Khôn ngoan Chữ cái Thela (TH) - Số 9 “Th = 9 và thể hiện Trí Tuệ...

  Rao Vặt Tổng Hợp