9 of Wands

Ý nghĩa lá 9 of Wands trong bộ bài Egyptian Tarot

Con bọ hung vàng

Một trong những lá bùa hộ mệnh quan trọng nhất. Con bọ hung của Kephri bảo vệ trái tim và những cảm xúc đặc biệt.

Nghĩa xuôi: Đình chỉ những hành động đã được tiến hành, trực giác về nguy hiểm. Nhu cầu phối hợp.

Nghĩa ngược: Rào cản, nghịch cảnh, thiên tai. Những suy nghĩ thứ hai, xung đột bên trong, hoài cổ.

Bộ Bài Egyptian Tarot  – Silvana Alaisa

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Egyptian Tarot

LEAVE A REPLY