8 of Chalices

Ý nghĩa lá 8 of Chalices trong bộ bài Egyptian Tarot

Chồi hoa papyrus

Những búp hoa papyrus uốn cong sang các bên thể hiện sự trưởng thành đã ngưng lại.

Nghĩa xuôi: Ảo tưởng, tầm nhìn kì cục. Những tưởng tượng, những kế hoạch không chắc chắn.

Nghĩa ngược: Lo âu, tranh luận, tự phân tích. Đấu tranh nội tâm. 

Bộ Bài Egyptian Tarot  – Silvana Alaisa

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Egyptian Tarot

LEAVE A REPLY