9 of Chalices

Ý nghĩa lá 9 of Chalices trong bộ bài Egyptian Tarot

Nút thắt của Isis

Ankh, hay cây giá có vòng, là lá bùa hộ mệnh cực kì mạnh, biểu tượng cho những năng lượng tích cực mang theo sự sống.

Nghĩa xuôi: Thỏa mãn, thể chất khỏe mạnh, giải pháp cho các vấn đề, suy nghĩ, phục hồ.

Nghĩa ngược: Sai lầm, không hoàn hảo, những vấn đề nhỏ. Cần một chỉ dẫn.

Bộ Bài Egyptian Tarot  – Silvana Alaisa

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Egyptian Tarot

LEAVE A REPLY