Lá Two of Cups – Celestial Tarot

Two of Cups

Chòm sao Đại Hùng (Ursa Major)

Lá Two of Cups - Celestial Tarot

Bảy ngôi sao tạo thành đuôi và lưng dưới của Gấu Mẹ vĩ đại trên chòm sao Đại Hùng thường được gọi là Cái Muỗng Lớn (Big Dipper). Chòm sao Đại Hùng là một chòm sao cực bắc đại diện cho Two of Cups. Cảm giác vận rủi đã bị truyền đi và cảm xúc sắp thay đổi. Gấu Mẹ vĩ đại, người mẹ thay thế của nữ thần, đã bảo vệ giai đoạn mới của sự liên kết. Ở mức độ sấm truyền, lá bài này cho thấy một mối quan hệ quan trọng sẽ được chuyển hóa thông qua sự tiết lộ những cảm xúc sâu kín, sự trung thực và chính trực.

Sách Celestial Tarot – Kay Steventon, Brian Clark

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Celestial Tarot

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply