Ace of Swords – Animism Tarot

Ace of Swords: The Bald Eagle – Đại bàng đầu trắng

м1

Đôi khi chúng ta cần với đến ngọn núi cao nhất để nhìn ngắm toàn thế giời một cách rõ nhất. Hãy tìm sức mạnh bên trong mình, hít thở, tập trung, và tiếpnhận mọi thứ. Hãy để thế giới nói lên thất cả. Điều mà chúng ta tìm được chưa chắc đã là điều chúng ta muốn, nhưng có lẽ sẽ là điều chúng ta cần.

The Eagle: Sự làm sáng tỏ, lòng dũng cảm, sự thông minh, động lực, sự trưởng thành, sự kiểm soát.

Bộ bài Animism Tarot – Joanna Cheung
Người dịch: Bích Vân

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply