Elemental of Earth

Ý nghĩa lá Elemental of Earth trong bộ Book of Shadows Tarot - As Above

Tương ứng với lá Page of Pentacles trong RWS

Elemental of Earth là một dấu hiệu chắc chắn cho sự thịnh vượng, giàu có và hình thức. Năng lượng đang bao quanh và lấp đầy tình huống rất chắc chắn và ổn định. Điều này báo trước việc hoàn thành bất cứ nhiệm vụ nào, nhưng vẫn cẩn trọng để những dòng năng lượng khác chảy qua, nếu không toàn bộ tình huống có thể rơi vào một đống trì trệ lầy lội.

Bộ bài Book of Shadows Tarot – As Above (Barbara Moore, Gregorz Krisinsky)

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Book of Shadows Tarot – As Above

LEAVE A REPLY