Lá Elemental of Air – Book of Shadows Tarot (As Above)

Elemental of Air

Ý nghĩa lá Elemental of Air trong bộ Book of Shadows Tarot - As Above

Tương ứng với Page of Swords trong RWS

Element of Air thổi một sự sáng suốt trong lành vào tình thế. Nó có thể giúp bạn tập trung vào trọng tâm và giải quyết sự việc hoặc thêm vào nhiều tầng lớp phức tạp. Hãy cẩn thận với nó và tận dụng nó tốt nhất có thể.

Bộ bài Book of Shadows Tarot – As Above (Barbara Moore, Gregorz Krisinsky)

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Book of Shadows Tarot – As Above

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply