Elemental of Water

Ý nghĩa lá Elemental of Water trong bộ Book of Shadows Tarot - As Above

Tương ứng lá Page of Cups trong RWS 

Element of Water cho bạn biết rằng có vô số cảm xúc dính dáng đến tình huống. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra và chúng có thể chuyển từ tích cực sang tiêu cực chỉ trong một khoảnh khắc. Bạn sẽ phải quản lý mọi thứ cẩn thận – nhưng nếu bạn làm thế, bạn sẽ sinh ra rất nhiều năng lượng hữu ích.

Bộ bài Book of Shadows Tarot – As Above (Barbara Moore, Gregorz Krisinsky)

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Book of Shadows Tarot – As Above

LEAVE A REPLY