Lá X. Wheel of the Year – Book of Shadows Tarot (As Above)

Lá X. Wheel of the Year – Book of Shadows Tarot (As Above)

X – The Wheel: Wheel of the Year Chu kỳ của Năm là một năm phụng vụ dựa trên trái…
Lá 4 of Fire – Book of Shadows Tarot (As Above)

Lá 4 of Fire – Book of Shadows Tarot (As Above)

4 of Fire Four of Fire: Hỏa Tinh Mars là một chiến binh, nổi tiếng với lòng dũng cảm và…
Lá 9 of Air – Book of Shadows Tarot (As Above)

Lá 9 of Air – Book of Shadows Tarot (As Above)

9 of Air Nine of Air: Bộ chữ Runes   Runes là bộ chữ cổ của Bắc Âu và có…
Lá 10 of Water – Book of Shadows Tarot (As Above)

Lá 10 of Water – Book of Shadows Tarot (As Above)

10 of Water Ten of Water: Thế giới Âm ty Hecate là nữ thần tam diện của Hy Lạp cai…
Lá VI. Beltane – Book of Shadows Tarot (As Above)

Lá VI. Beltane – Book of Shadows Tarot (As Above)

VI – Lovers: Beltane Lễ Beltane (01 tháng Năm) Thần Mặt Trời không còn là một đứa bé nữa mà…
Lá Ace of Fire – Book of Shadows Tarot (As Above)

Lá Ace of Fire – Book of Shadows Tarot (As Above)

Ace of Fire Ace of Fire: Mặt Trời Có một cụm từ nói về những người tự cho mình là…
Lá Mother of Earth – Book of Shadows Tarot (As Above)

Lá Mother of Earth – Book of Shadows Tarot (As Above)

Mother of Earth Tương ứng với lá Queen of Pentacles trong RWS Mother of Earth đang ở vị trí của…
Lá 7 of Air – Book of Shadows Tarot (As Above)

Lá 7 of Air – Book of Shadows Tarot (As Above)

7 of Air Seven of Air: Kinh Dịch Kinh Dịch, hay còn được biết đến là Quyển Sách Của Những…
Book of Shadows Tarot (As Above) – Sách Hướng Dẫn

Book of Shadows Tarot (As Above) – Sách Hướng Dẫn

Book of Shadows Tarot – As Above là một chuyến hành trình cá nhân được rất nhiều phù thủy, người dùng…
Lá 10 of Air – Book of Shadows Tarot (As Above)

Lá 10 of Air – Book of Shadows Tarot (As Above)

10 of Air Ten of Air: Tarot Những lá bài Tarot, giống như thiền định, có nhiều cách dùng. Trước…
Lá 3 of Earth – Book of Shadows Tarot (As Above)

Lá 3 of Earth – Book of Shadows Tarot (As Above)

3 of Earth Three of Earth: Đời sống thực vật Vòng đời của thực vật là một trong những ẩn…
Lá Crone of Water – Book of Shadows Tarot (As Above)

Lá Crone of Water – Book of Shadows Tarot (As Above)

Crone of Water Tương ứng lá King of Cups trong RWS Crone of Water đổ một ít nước vào chai.…
Lá 2 of Earth – Book of Shadows Tarot (As Above)

Lá 2 of Earth – Book of Shadows Tarot (As Above)

2 of Earth Two of Earth: Bãi biển Bãi biển, nơi mặt đất giao thoa với đại dương, nơi đất…
Lá 5 of Water – Book of Shadows Tarot (As Above)

Lá 5 of Water – Book of Shadows Tarot (As Above)

5 of Water Five of Water: Chiến tranh Lâu đời hơn cả đền thờ La Mã cổ điển, Bellona là…
Lá XIII. Yule – Book of Shadows Tarot (As Above)

Lá XIII. Yule – Book of Shadows Tarot (As Above)

XIII – Death: Yule Đông Chí hoặc lễ Yule (khoảng 21 tháng Mười Hai) Vào đêm dài nhất năm, Đức…
Lá 3 of Fire – Book of Shadows Tarot (As Above)

Lá 3 of Fire – Book of Shadows Tarot (As Above)

3 of Fire Three of Fire: Kim Tinh Nữ Thần Venus được cả vũ trụ sánh với tình yêu và…
Lá 9 of Fire – Book of Shadows Tarot (As Above)

Lá 9 of Fire – Book of Shadows Tarot (As Above)

9 of Fire Nine of Fire: Diêm Vương Tinh Một số người nói rằng thực tại tuyệt đối duy nhất…
Lá XVIII. Samhain – Book of Shadows Tarot (As Above)

Lá XVIII. Samhain – Book of Shadows Tarot (As Above)

XVIII – The Moon: Samhain Lễ Halloween hay Samhain (31 tháng Mười) Trong suốt lễ hội, Nữ Thần Vĩ Đại…