Lá 9 of Fire – Book of Shadows Tarot (As Above)

Lá 9 of Fire – Book of Shadows Tarot (As Above)

9 of Fire Nine of Fire: Diêm Vương Tinh Một số người nói rằng thực tại tuyệt đối duy nhất…
Lá XVIII. Samhain – Book of Shadows Tarot (As Above)

Lá XVIII. Samhain – Book of Shadows Tarot (As Above)

XVIII – The Moon: Samhain Lễ Halloween hay Samhain (31 tháng Mười) Trong suốt lễ hội, Nữ Thần Vĩ Đại…
Lá 9 of Water – Book of Shadows Tarot (As Above)

Lá 9 of Water – Book of Shadows Tarot (As Above)

9 of Water Nine of Water: Thịnh vượng Lakshmi là nữ thần Hindu về sự thịnh vượng. Nàng cai quản…
Lá Maiden of Air – Book of Shadows Tarot (As Above)

Lá Maiden of Air – Book of Shadows Tarot (As Above)

Maiden of Air Tương ứng với lá Knight of Swords trong RWS Maiden of Air chia sẻ một khúc hát…
Lá Elemental of Fire – Book of Shadows Tarot (As Above)

Lá Elemental of Fire – Book of Shadows Tarot (As Above)

Elemental of Fire Tương ứng với lá Page of Wands trong RWS Element of Fire mang đến một dòng chảy…
Lá Elemental of Air – Book of Shadows Tarot (As Above)

Lá Elemental of Air – Book of Shadows Tarot (As Above)

Elemental of Air Tương ứng với Page of Swords trong RWS Element of Air thổi một sự sáng suốt trong…
Lá Elemental of Water – Book of Shadows Tarot (As Above)

Lá Elemental of Water – Book of Shadows Tarot (As Above)

Elemental of Water Tương ứng lá Page of Cups trong RWS  Element of Water cho bạn biết rằng có vô…
Lá IX. The Path – Book of Shadows Tarot (As Above)

Lá IX. The Path – Book of Shadows Tarot (As Above)

IX – The Hermit: The Path Mỗi phù thủy, mỗi kẻ ngoại giáo, mỗi một người dù là ai đều có…
Lá 3 of Air – Book of Shadows Tarot (As Above)

Lá 3 of Air – Book of Shadows Tarot (As Above)

3 of Air Three of Air: Quả Cầu Thủy Tinh Rất nhiều hình thức bói toán dựa vào việc diễn…
Lá XVI. The Tower – Book of Shadows Tarot (As Above)

Lá XVI. The Tower – Book of Shadows Tarot (As Above)

XVI. The Tower Nghĩa chính: rắc rối phía trước, một sự kiện bất ngờ và không mong đợi, sự tàn…
Lá 7 of Earth – Book of Shadows Tarot (As Above)

Lá 7 of Earth – Book of Shadows Tarot (As Above)

7 of Earth Seven of Earth: Sinh vật dưới biển Có vẻ như các sinh vật ở biển khá xa…
Lá XV. Lammas – Book of Shadows Tarot (As Above)

Lá XV. Lammas – Book of Shadows Tarot (As Above)

XV – The Devil: Lễ Lammas Lễ Lammas (01 tháng Tám) Là lễ hội đầu tiên trong ba lễ hội…
Lá Maiden of Fire – Book of Shadows Tarot (As Above)

Lá Maiden of Fire – Book of Shadows Tarot (As Above)

Maiden of Fire Tương ứng với lá Knight of Wands trong RWS  Maiden of Fire thắp sáng duy nhất một…
Lá 0. The Summerlands – Book of Shadows Tarot (As Above)

Lá 0. The Summerlands – Book of Shadows Tarot (As Above)

0 – The Fool: The Summerlands Rất nhiều người ngoại giáo tin vào sự đầu thai và nghĩ về Summerlands như…
Lá 10 of Earth – Book of Shadows Tarot (As Above)

Lá 10 of Earth – Book of Shadows Tarot (As Above)

10 of Earth Ten of Earth: Một ngày trọn vẹn Như đã đề cập trước đây, thế giới dường như…
Lá XIX. Litha – Book of Shadows Tarot (As Above)

Lá XIX. Litha – Book of Shadows Tarot (As Above)

XIX – The Sun: Lễ Litha Hạ Chí, Giữa Hè hoặc lễ Litha (khoảng 20 tháng Sáu) Trong ngày dài…
Lá XII. The Circle – Book of Shadows Tarot (As Above)

Lá XII. The Circle – Book of Shadows Tarot (As Above)

XII – The Hanged Man: The Circle Một Đường Tròn là một khoảng không gian linh thiêng mà bạn tạo ra…
Lá 7 of Water – Book of Shadows Tarot (As Above)

Lá 7 of Water – Book of Shadows Tarot (As Above)

7 of Water Seven of Water: Công lý Ma’at là nữ thần của Ai Cập về công lý, phẩm chức…