Sun and Moon Tarot – Sách Hướng Dẫn

Bằng sự kết hợp thú vị giữa huyền học và chiêm tinh học, Vanessa Decort đang mang đến những cách giải nghĩa độc đáo cho tarot truyền thống, một bộ bài vừa sâu sắc vừa dễ tiếp cận. Bộ bài Sun and Moon Tarot theo cấu trúc chuẩn của Crowley Thoth Tarot, một bộ bài mang tri thức của nhiều nền văn hóa với hệ thống biểu tượng từ văn hóa Hindu, yoga, Ai Cập và Hi Lạp cổ đại, Kinh Dịch và Runes. 

Sun and Moon Tarot – Sách Hướng Dẫn

Xin vui lòng Click vào hình bên dưới để xem ý nghĩa từng lá bài.

Bộ Ẩn Chính

0 - The Fool 1 - The Magician 2 - The High Priestess 3 - The Empress
0 – The Fool 1 – The Magician 2 – The High Priestess 3 – The Empress
4 - The Emperor 5 - The Hierophant 6 - The Lovers 7 - The Chariot
4 – The Emperor 5 – The Hierophant 6 – The Lovers 7 – The Chariot
8 - Justice 9 - The Hermit 10 - The Wheel 11 - Strength
8 – Justice 9 – The Hermit 10 – The Wheel 11 – Strength
12 - The Hanged Man 13 - Death 14 - Temperance 5 - The Devil
12 – The Hanged Man 13 – Death 14 – Temperance 15 – The Devil
16 - The Tower 17 - The Star 18 - The Moon 19 - The Sun
16 – The Tower 17 – The Star 18 – The Moon 19 – The Sun
20 - Judgement 21 - The Universe    
20 – Judgement 21 – The Universe    

Bộ Cups

Liên kết với các dấu hiệu chiêm tinh Cancer (Cự Giải), Scorpio (Bò Cạp) và Pisces (Song Ngư). Những chiếc cốc – Cups đại diện cho nguyên tố nước, và gắn với cảm xúc, cảm giác và Chén Thánh – the Holy Grail.

Ace of Cups 2 of Cups 3 of Cups 4 of Cups
Ace of Cups 2 of Cups 3 of Cups 4 of Cups
5 of Cups 6 of Cups 7 of Cups 8 of Cups
5 of Cups 6 of Cups 7 of Cups 8 of Cups
9 of Cups 10 of Cups Princess of Cups Prince of Cups
9 of Cups 10 of Cups Princess of Cups Prince of Cups
Queen of Cups King of Cups    
Queen of Cups King of Cups    

Bộ Wands

Liên kết với các dấu hiệu chiêm tinh Aries (Bạch Dương), Leo (Sư Tử), và Sagittarius (Nhân Mã). Wands đại diện nguyên tố lửa, và gắn kết với những vấn đề thường ngày. Wands biểu trưng cho năng lượng và sự nhiệt thành khi hoạt động.

Ace of Wands 2 of Wands 3 of Wands 4 of Wands
Ace of Wands 2 of Wands 3 of Wands 4 of Wands
5 of Wands 6 of Wands 7 of Wands 8 of Wands
5 of Wands 6 of Wands 7 of Wands 8 of Wands
9 of Wands 10 of Wands Princess of Wands Prince of Wands
9 of Wands 10 of Wands Princess of Wands Prince of Wands
Queen of Wands King of Wands    
Queen of Wands King of Wands    

Bộ Swords

Liên kết với các dấu hiệu chiêm tinh Gemini (Song Tử), Libra (Thiên Bình) và Aquarius (Bảo Bình). Swords đại diện cho yếu tố không khí, và liên quan đến các vấn đề duy lý hoặc tinh thần. Swords làm chủ lãnh địa của trí óc, đặc biệt dưới hình thái những ý tưởng.

Ace of Swords 2 of Swords 3 of Swords 4 of Swords
Ace of Swords 2 of Swords 3 of Swords 4 of Swords
5 of Swords 6 of Swords 7 of Swords 8 of Swords
5 of Swords 6 of Swords 7 of Swords 8 of Swords
9 of Swords 10 of Swords Princess of Swords Prince of Swords
9 of Swords 10 of Swords Princess of Swords Prince of Swords
Queen of Swords King of Swords    
Queen of Swords King of Swords    

Bộ Pentacles

Liên kết với các dấu hiệu chiêm tinh Taurus (Kim Ngưu), Virgo (Xử Nữ), và Capricorn (Ma Kết). Pentacles đại diện yếu tố đất và liên quan tới thế giới vật chất. Pentacles biểu trưng cho công việc, sự giàu có và an toàn.

Ace of Pentacles 2 of Pentacles 3 of Pentacles 4 of Pentacles
Ace of Pentacles 2 of Pentacles 3 of Pentacles 4 of Pentacles
5 of Pentacles 6 of Pentacles 7 of Pentacles 8 of Pentacles
5 of Pentacles 6 of Pentacles 7 of Pentacles 8 of Pentacles
9 of Pentacles 10 of Pentacles Princess of Pentacles Prince of Pentacles
9 of Pentacles 10 of Pentacles Princess of Pentacles Prince of Pentacles
Queen of Pentacles King of Pentacles    
Queen of Pentacles King of Pentacles    

Bài Sun and Moon Tarot – Vanessa Decort

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts