Lá Elemental of Fire – Book of Shadows Tarot (As Above)

Elemental of Fire

Ý nghĩa lá Elemental of Fire trong bộ Book of Shadows Tarot - As Above

Tương ứng với lá Page of Wands trong RWS

Element of Fire mang đến một dòng chảy năng lượng rực lửa vào tình thế. Nó luôn sẵn sàng để bạn sử dụng, nếu bạn có thể, hoặc để đối trọng, nếu bạn cần.

Bộ bài Book of Shadows Tarot – As Above (Barbara Moore, Gregorz Krisinsky)

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Book of Shadows Tarot – As Above

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply