Eight of Wands – Animism Tarot

Eight of Wands – The Black Mamba Snake – Rắn mamba đen

ж8

Bánh quay đã chuyển động, mọi thứ vào lúc này đã vào guồng của chúng. Đây không phải là thời gian để dừng lại và suy ngẫm nữa. Đây là thời điểm để hành động, để chiến đấu.

The Snake: Năng lượng, sự thay đổi, hành động, sự quyết đoán, sự vội vàng, sự nhìn xa.

Bộ bài Animism Tarot – Joanna Cheung
Người dịch: Bích Vân

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply