5 of Swords

Ý nghĩa lá 5 of Swords trong bộ bài Egyptian Tarot

Thất bại của Osiris

Năm thanh kiếm bên trên con mắt của Horus đại diện cho thất bại của cha ngài, Osiris, trước Seth.

Nghĩa xuôi: Gắn với của cải vật chất. Lòng tham. Xấu xa nhưng không thể tránh khỏi sự ràng buộc.

Nghĩa ngược: Mất mát nặng nề, hi vọng tiêu tan. Phá hủy, ô nhục.

Bộ Bài Egyptian Tarot  – Silvana Alaisa

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Egyptian Tarot

LEAVE A REPLY