XXI – The World

Ý nghĩa lá XXI. The World trong bộ Book of Shadows Tarot - So Below

Lá World phần nhiều giống lá Fool, ngoại trừ một khác biệt quan trọng. Cô ấy biết mình có thể làm gì và nên làm gì. Tuy cô tin tưởng vào Thần thánh và tin vào trực giác của mình, song phần nhiều cô là một cộng sự tích cực với Vũ trụ, cùng hợp tác tạo nên hiện thực. 

Nghĩa xuôi: Bước đi trong cuộc đời với lòng tin, tạo nên sự hài hòa và và phép thuật trong từng bước chân.

Nghĩa ngược: Cảm giác chắc chắn hơn nhưng vẫn chưa sẵn sàng lắm để bước ra thế giới.

Bộ bài Book of Shadows Tarot – So Below (Barbara Moore, Sabrina Ariganello)

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Book of Shadows Tarot – So Below

LEAVE A REPLY