Lá XXI. The World – Crystal Visions Tarot

XXI. The World

Lá XXI. The World - Crystal Visions Tarot

The World tượng trưng cho đỉnh cao nhất trong hành trình của một người. Đây là lá bài của sự thấu hiểu vạn vật, là sự cân bằng của trí tuệ, thể xác và tinh thần. Đây là mức độ cao nhất mà một người có thể đạt được. Lá bài the World đại diện cho sự hoàn chỉnh và hoàn thành một chu kỳ. The World cũng mang ý nghĩa sắp đi hết một vòng tuần hoàn và bước vào một khởi đầu mới.

Diễn giải ngược của lá bài:

Lá bài World khi xuất hiện ngược có thể diễn đạt một người đang sắp hoàn tất một chu kỳ và nhìn thấy một bức tranh lớn hơn, tuy nhiên vẫn còn những điều mà người này chưa hiểu rõ và còn những bước phải làm để hoàn thành cuộc hành trình. Điều quan trọng là phải hoàn tất những bước này để đạt được những mục tiêu mơ ước và hướng tới một mục đích cao hơn.

Bộ bài Crystal Visions Tarot – Jennifer Galasso

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Crystal Visions Tarot

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply