Four of Cups: sự xa hoa

194_35

Moon (Mặt Trăng) trong Cancer (Cự Giải). Trải nghiệm mới, Sự khác biệt về xúc cảm. Sự thừa mứa dẫn đến không hài lòng và chán nản. Những khả năng mới xuất hiện. Bóng sen dưới nước thể hiện sự phong phú về cảm xúc và tâm hồn.

Sách Sun and Moon Tarot – Vanessa Decort

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Sun and Moon Tarot

LEAVE A REPLY