Lá Two of Cups – Sun and Moon Tarot

Two of Cups: tình yêu

194_33

Venus (Kim Tinh) trong Cancer (Cự Giải). Tình yêu, sự bắt đầu một mối quan hệ mới, hoặc tuyên ngôn về tình yêu. Biển xanh tượng trưng cho tình yêu được đáp lại, và được trân trọng. Bóng sen trên mặt nước thể hiện tình yêu thiêng liêng trong tự nhiên. “Trên dưới như nhau, trong ngoài như một”.

Sách Sun and Moon Tarot – Vanessa Decort

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Sun and Moon Tarot

Related Posts

Leave a Reply