Lá Four of Swords – Crystal Visions Tarot

Four of Swords

Lá Four of Swords - Crystal Visions Tarot

Lá bài Four of Swords là lá bài của sự hồi phục, suy ngẫm và rút lui. Người phụ nữ khắc họa trong lá bài đang nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng cho cơ thể và trí óc để tiếp tục bước xa hơn trên hành trình của mình. Cô đã chiến đấu, cả thể chất lẫn tinh thần và cần thời gian lắng lại để chữa lành cả thể xác và tâm hồn. Lùi lại một bước trong tình huống này là cần thiết để cân nhắc giai đoạn tiếp theo của hành động.

Diễn giải ngược của lá bài:

Khi trải bài ra, lá Four of Swords bị đảo ngược, điều đó có thể biểu thị giai đoạn phục hồi đã hoàn tất và sức khỏe đã hoàn toàn bình phục, giai đoạn không hoạt động cũng đã qua. Lá bài Four of Swords ngược cũng biểu hiện sự gia tăng sức mạnh, sức sống và cảm giác muốn làm mới.

Bộ bài Crystal Visions Tarot – Jennifer Galasso

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Crystal Visions Tarot

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply