XVII. The Star

Ý nghĩa lá XVII. The Star trong bộ Book of Shadows Tarot - So Below

Lá bài Star giống như bấm nút reset. Nó giúp bạn cảm thấy thanh tẩy, được tân trang và tỉnh táo. Sự hoài nghi và bi quan đã chết còn bạn có thể nhìn thế giới bằng đôi mắt mới mẻ, hy vọng những điều tốt đẹp. 

Nghĩa xuôi: Thời điểm làm mới và thanh tẩy.

Nghĩa ngược: Những hy vọng hão huyền.

Bộ bài Book of Shadows Tarot – So Below (Barbara Moore, Sabrina Ariganello)

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Book of Shadows Tarot – So Below

LEAVE A REPLY