Lá VII. The Chariot – Sun and Moon Tarot

Lá VII. The Chariot – Sun and Moon Tarot

7 - The Chariot

Liên kết với Cancer (Cự Giải). Gắn liền với sự thay đổi và hoạt động. Thành công trong việc vượt qua những chặng đường trước đây (thông qua các lá bài trước) mang lại chiến thắng. Niềm vui chiến thắng và sự tự tin đều quan trọng, nhưng chúng không phải là thành tựu của chúng ta. Người đánh xe hướng ý chí và sức mạnh của ông vào việc biến ý tưởng thành hành động, dự án và trải nghiệm. Là người trao ban chiến thắng và chuyển biến, ông giữ vị trí trung tâm trong thiên hà. Bánh xe mang đến sự thay đổi xuất phát từ sự lựa chọn. Taurus mang lại kết quả hữu hình – hành động thông qua sự đối kháng. Cancer, dấu hiệu nước, xuất hiện trên bề mặt để bảo vệ những cảm xúc bên trong. Ký tự Hebrew Cheth là biểu tượng của một hàng rào, và đại diện cho phước lành của cuộc sống.

Sách Sun and Moon Tarot – Vanessa Decort

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Sun and Moon Tarot

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply