VII – The Chariot

Chariot

Người kéo xe – The Charioteer đang sẵn sàng du hành khắp thành phố. Việc vượt qua những nghịch cảnh trong quá khứ khiến anh trở nên mạnh mẽ; và giờ đây anh đang vận dụng những kinh nghiệm đó để tiến đến những vùng đất mới mẻ.

Nghĩa xuôi: Chuyến hành trình đến những vùng đất mới. Táo bạo du hành đến hư không.

Nghĩa ngược: Kế hoạch thất bại. Chiến lược tồi.

Sách Deviant Moon Tarot – Patrick Valenza

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Deviant Moon Tarot