Lá Six of Pentacles – Celestial Tarot

Six of Pentacles

Chòm sao Ngự Phu (Auriga)

Lá Six of Pentacles - Celestial Tarot

Hình ảnh người đánh xe tiếp tục được đưa vào lá bài Six of Pentacles. Được biết đến là người đánh xe ở Mesopotamia, chòm sao Auriga cũng được tưởng tượng như đang nuôi một con dê. Celestial Tarot kết hợp cả hai truyền thống; Amaltheia nuôi những con dê nhỏ, phía sau bà là linh hồn của Người đánh xe. Về mặt chủ đề, truyền thống của lá bài tập trung vào việc chia sẻ tài nguyên của một người, một khả năng căn cứ vào cảm xúc của sự gắn kết đảm bảo. Với viên đá nền tảng của sự bảo vệ về nội tại, được đại diện bởi Amaltheia, chúng ta có thể trở thành tác giả và chiến thắng nhờ tài năng, nguồn lực và tài chính của chúng ta, được bảo vệ bởi Người đánh xe.

Sách Celestial Tarot – Kay Steventon, Brian Clark

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Celestial Tarot

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply