Lá Torch – Bộ Bài Tea Leaf Fortune Cards

Torch

Lá Torch - Bộ Bài Tea Leaf Fortune Cards 1

Sự phát triển tâm linh, sự giác ngộ, sự tỉnh thức và sự hiểu biết. Một ngọn đuốc rực cháy trên bầu trời đêm, chiếu sáng và làm cho mọi thứ trở nên rõ ràng. Vì vậy, mọi thứ trở nên rõ ràng với người hỏi. Bạn sẽ trải nghiệm sự giác ngộ, sự nhận thức về tâm linh, và sự hiểu biết tuyệt vời.

Sách Hướng Dẫn Bói Trà Tea Leaf Fortune Cards – Rae Hepburn

Bảng tra cứu ý nghĩa 200 lá bài Tea Leaf Fortune Cards

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply