III. The Empress

Ý nghĩa lá III. The Empress trong bộ Book of Shadows Tarot - So Below

Lá Empress thể hiện bản thân một cách tuyệt đẹp trong thế giới vật chất. Cô giúp vạn vật sinh sôi bằng cách giúp chúng thoải mái, cho chúng ăn những gì chúng cần để trở nên khỏe mạnh và chữa lành những vết thương. Cô yêu thương, an ủi và ban phước mọi thứ trong lãnh địa của cô.

Nghĩa xuôi: Sự giàu có, nuôi dưỡng và sáng tạo.

Nghĩa ngược: Hành động kìm kẹp hoặc kiểm soát ai đó hoặc vật gì đó nhân danh tình yêu.

Bộ bài Book of Shadows Tarot – So Below (Barbara Moore, Sabrina Ariganello)

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Book of Shadows Tarot – So Below

LEAVE A REPLY