Ace of Wands

Ý nghĩa lá Ace of Wands trong bộ Book of Shadows Tarot - So Below

Mọi lá Ace đều đại diện cho quà tặng và cơ hội. Mặc dù sức mạnh của chúng ta sẽ luôn ở bên trong chúng ta nhưng có những lúc chúng ta cũng cần động lực. Chỉ khi nào chúng ta cần đến nhất, Thần linh mới thắp lên ngọn lửa và gửi đến ta chút năng lượng. Khi điều đó xảy ra, mỗi hành động của chúng ta đều chứa đựng phép thuật.

Nghĩa xuôi: Một cơ hội hành động

Nghĩa ngược: Một hành động không đem lại kết quả mong muốn. Cân nhắc lại kế hoạch.

Bộ bài Book of Shadows Tarot – So Below (Barbara Moore, Sabrina Ariganello)

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Book of Shadows Tarot – So Below

LEAVE A REPLY