Ace of Chalices

Ý nghĩa lá Ace of Chalices trong bộ Book of Shadows Tarot - So Below

Món quà tình yêu Thần thánh được trao tặng. Nếu được chấp nhận, năng lượng yêu thương sẽ chảy đến người nhận nó, nâng cao cuộc sống của nàng.

Nghĩa xuôi: Cơ hội trải nghiệm hoặc phát triển tình cảm.

Nghĩa ngược: Mối quan hệ mới không xứng với tiềm năng của nó.

Bộ bài Book of Shadows Tarot – So Below (Barbara Moore, Sabrina Ariganello)

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Book of Shadows Tarot – So Below

LEAVE A REPLY