Seven of Swords

Ý nghĩa lá 7 of Swords trong bộ Book of Shadows Tarot - So Below

Niềm tin có thể bị phá vỡ bằng nhiều cách. Khi có được thứ không phải dành cho ta, ta sẽ cư xử theo kiểu trái ngược với sự thật. Bởi vì đồng thanh tương ứng, nên việc thể hiện năng lượng giả dối sẽ thu hút thứ tương tự và tạo thêm cái xấu trên thế giới này. Bất kể ta tạo nên điều gì là phải có trách nhiệm với điều đó.

Nghĩa xuôi: Ai đó đang lấy đi thứ không thuộc về họ.

Nghĩa ngược: Bạn đang bị lấy đi thứ gì đó.

Bộ bài Book of Shadows Tarot – So Below (Barbara Moore, Sabrina Ariganello)

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Book of Shadows Tarot – So Below

LEAVE A REPLY